Spread of ESG report

Miljö, socialt ansvar og bolagsstyrning (ESG-Rapport)

ProData Consult arbetar ständigt för att optimera sina processer och göra dem mer effektiva och hållbara.

Vi är fast beslutna om att minska vårt koldioxidavtryck och hjälpa våra affärspartners att göra detsamma. Vi säkerställer vårt arbete genom att bedriva affärsverksamhet enligt de högsta etiska och professionella affärsstandarderna.

CORP_CSR-policy

CSR-policy

Vi på ProData Consult har åtagit oss att anpassa vår strategi och affär till UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs), samt till OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD). Genom att följa dessa guidelines jobbar vi för att förebygga alla typer av personliga kränkningar och intrång på mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik. Alla typer av kränkningar och intrång tas på största allvar.

Integritspolicy och GDPR

ProData Consult jobbar engagerat för att skydda våra medarbetare, kunder och konsulters integritet. Och vi gör det med största respekt och seriositet. Att dina uppgifter lagras säkert är vår högsta prioritet.

För att säkerställa att våra kunder och konsulters data alltid är skyddad följer vi de högsta standarderna för dataintegritet och säkerhet. Detta säkerställer vi genom rapporten ”ISAE 3000 GDPR Assurance Report” som bekräftar att vi uppfyller de europeiska lagstiftningsstandarderna för behandling av personuppgifter. I huvudsak är rapporten ett bevis på att ProData Consult följer bestämmelserna för dataskyddsförordningen (EU).

Alla våra tjänster uppfyller kraven för de högsta säkerhetsstandarderna. Vi är stolta över att, förutom den tidigare nämnda rapporten, även ha uppfyllt kraven för ”ISAE 3402 Assurance Report” som dokumenterar att samtliga processer relaterade till våra Nearshoring-tjänster följer ISO 27001-standarden, och kontinuerligt övervakas, uppdateras och förbättras.

Läs vår integritetspolicy här 

CORP_Integritspolicy-och-GDPR

Environmental & quality policy

Uppförandekod för affärsrelationer

Här hittar du vår uppförandekod för affärsrelationer. Vi förväntar oss att alla våra affärsrelationer (kunder, leverantörer och konsulter) anpassar sin verksamhet i enlighet med vår uppförandekod.

Vi stödjer

UNGC_web

UN Global Compact

Transparency int_web

Transparency international

Amnesty_web

Amnesty international

Unicef_web

Unicef

UNGC_web

Vi stödjer UN Global Compact

UN Global Compact är världens största CSR-initiativ, i vilket ProData Consult har varit en stolt medlem sedan 2014. Med medlemskapet förbinder vi oss, tillsammans med tusentals andra medlemmar, till att årigen kommunicera våra framsteg via initiativet Communicate on progress (COP). I detta inkluderas hur vi som företag planerar att implementera de tio principer som ingår i samtliga tre områden – mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Vi tar stolt vårt ansvar i frågor som rör sociala relationer, medarbetarrelationer, respekt för mänskliga rättigheter och hållbarhet.

Dela dina tankar med oss

Vi gör alltid vårt bästa för att utvecklas och bli bättre och vill gärna höra vad du tycker och tänker om oss. Vi tar gladeligen emot beröm, förslag på förändringar och andra synpunkter kring vårt arbetssätt och våra åtaganden.

Dela dina tankar med oss här

CORP_Möt-våra-medarbetare