Santander Consumer Bank: Enkelhet och transparens som resultat av användning av konsulter

På Santander Consumer Bank använder man externa konsulter för att skala upp vid behov, men även för att få åtkomst till specialister på marknaden, där de rätta kandidaterna kan vara svåra att hitta. Det ger dem mer flexibilitet när det kommer till arbetsstyrka, men även tillgänglig kompetens.

Med en konsultportfölj som sträcker sig från lokala konsulter till nearshoringkonsulter, är det viktigt att ha total koll på allting, men även att ha en enkel port till nya konsulter samt underhålla existerande avtal. Här har Santander sett fördelarna med kundmodulen.

Kundmodulen gör att Santander får full insyn och kontroll över sin användning av konsulter. Härifrån kan de övervaka och följa sin användning av konsulter, deras prestation samt kostnaden. Dessutom har gratisverktyget markant förbättrat processen för att anlita nya konsulter eller förlänga pågående avtal.

BLOG

Insights and articles