Region Zealand: En bra och professionell ton

För en politisk organisation finns det en del specifika krav när man ska anlita externa konsulter. Då hela processen är mycket mekanisk, är kommunikationen mellan oss och konsultfirman begränsad. Därför är det en fördel om leverantören av konsulterna är bekant med vår organisation. ProData Consult har levererat konsulter till oss under många år, och vet därför vilka profiler och kompetenser som passar vår verksamhet. Och mängden konsulter som ProData Consult är självklart en fördel. Det känns tryggt att veta att du endast får de allra bästa konsulterna.

Genom åren som vi har arbetat med ProData Consult, har samarbetet fungerat bra, och jag har bara upplevt att vi har mötts av en bra och professionell ton. Det viktigaste när man anlitar konsulter för ett uppdrag, är att få en konsult med exakt rätt kompetens. Därför är det nödvändigt att den du samarbetar med har koll, och där prickar ProData Consult huvudet på spiken.

När vi behöver externa konsulter för ett projekt använder vi ett ramavtal för konsulter. Med det här ramavtalet kan inbjudna leverantörer erbjuda offerter som stämmer överens med villkoren i avtalet. Därför har vi haft nöjet att arbeta med ProData Consult vid flera tillfällen.

Som en politisk organisation kan det vara svårt att förutspå antal projekt som kommer att genomföras varje år, då det varierar väldigt mycket. Av den anledningen måste vi kunna skala upp och ner, och därför använder vi oss av externa konsulter. Att använda externa konsulter ger även en flexibilitet, då du kan handplocka precis de medarbetare som har exakt rätt kompetens du behöver och under önskad period.

Jag är överlag nöjd med vårt samarbete med ProData Consult, där kontakten jag har haft med både kontaktpersonen på ProData och de tilldelade konsulterna har gått smidigt och varit professionell.


Henning Trier
IT-utvecklingschef

related posts