LE34: Vi är extremt nöjda med ProData Consult

På LE34 använder vi ProData Consult för nearshoring. Det innebär att vi har två anställda utvecklare som sitter på ProData Consults nearshoringcenter i Polen. Därifrån sköter de serien med appar som vi använder. Vi har valt det här upplägget efter flera misslyckade alternativ. Vi försökte hantera det internt ett tag, men vi var tvungna att inse att vi inte har en profil som lockar de bästa utvecklarna i landet. Det är inte många i Danmark som har de kunskaper vi efterfrågar, och de som har det arbetar på mer attraktiva företag än ett som sysslar med lantmäteri/GIS. Vi kunde helt enkelt inte få tag på tillräckligt bra folk.

Därför såg vi oss om efter alternativ, och efter en noggrann granskning av ProData Consult och deras arbete kom vi fram till att de var det bästa valet för oss. ProData Consult erbjuder bra paket och har en profil som fick oss att välja dem. Innan vi valde ProData Consult pratade vi med ett indiskt företag som erbjöd ett liknande paket. Tyvärr hade de flera brister och nådde inte riktigt upp till våra förväntningar. Vi upplevde en del krockar när det kom till kultur och förståelse som vi inte kunde lösa. Med ProData Consults lösning med nearshoring i Polen är dialogen enkel och direkt.

Vi är extremt nöjda med ProData Consult. Vi har ingenting att klaga på, varken i samarbetet med ProData Consult eller de två konsulterna som sitter i Polen. Samarbetet löper på bra utan några problem. Allt är som det ska, och vi har en nära dialog med representanten från ProData Consult som enkelt nås via e-post. Vi har konstant kontakt med våra medarbetare i Polen via en onlinebaserad chattportal, så att det känns som om de sitter i samma rum som oss.

Vår erfarenhet av ProData Consult är att konsulterna i Polen har en bra arbetsmiljö. De uppskattar att vara en del av ett större team med andra som gör liknande jobb, och det är en fördel då de bara är två. Kontoret i Polen är dessutom enkelt att nå, då det ligger nära flygplatsen. Du kommer in i en väldigt trevlig miljö när du kommer in på kontoret. Det innebär att det inte bara är bra för arbetarna i Polen, utan det är smidigt för oss. Du hade inte kunnat be om något bättre.

Anställningsprocessen var väldigt snabb, men trots det fick vi väldigt duktiga kandidater, vilket var väldigt tillfredsställande. Före vårt besök i Polen, och med endast en månads förvarning, hade ProData Consult Denmark hittat 12 kandidater som kom på arbetsintervjun. Besöker gick väldigt smidigt, och det var lätt att hitta rätt kandidater så att vi snabbt kunde skala upp vår verksamhet.

ProData Consult är duktiga på att hitta rätt person för både jobbet och vår organisation. Det är enkelt och skalbart, och de ekonomiska omständigheterna är som de ska vara. För oss handlar det inte om att spara pengar. Vi hade kunnat anlita folk för samma summa i Danmark - men de hade inte haft i närheten av samma kunskaper. ProData Consults nätverk har varit en otroligt bra resurs att kunna utnyttja i det här fallet.


Thorbjørn Mandahl Pedersen
Chef på GIS- och intern utveckling på lantmäterifirman LE34

related posts