Köpenhamns kommun: Processen att hitta rätt konsult är effektiv

Tack vare det utmärkta samarbetet, är ProData Consult en av våra föredragna medarbetare. En konsultfirma är aldrig bättre än sitt senaste uppdrag, och därför fuskar vi alltid lite och pratar med andra. På så sätt garanterar vi att vi hittar rätt kandidat. Vi arbetar med ProData Consult för att de upprepade gånger har levererat exakt vad vi har bett om. Av den anledningen finns alltid ProData Consult med på listan över möjliga konsulter.   

ProData Consult lyckas träffa mitt i prick när det gäller profil och krav, och de är dessutom alltid tillgängliga när det behövs. De är väldigt bra på att förstå våra behov och ställa rätt frågor. Det innebär att de får en tydlig bild av den exakta profilen och rollen är för de kandidater vi söker.

Ibland får vi mer akuta behov att skala upp, till exempel om en medarbetare plötsligt säger upp sig. I dessa fall är ProData Consult utmärkta – de förstår att man i pressade situationer måste jobba snabbt som konsultfirma, annars riskerar man att bli förbisedd.

Processen att hitta rätt konsult är effektiv. ProData Consult levererar tunga IT-profiler, och därför är det väldigt viktigt att vi är helt överens om vilken konsultprofil vi letar efter. Vi diskuterar med ProData Consult och blir snabbt hänvisade till exakt den profil vi söker. Kort därefter får vi en del förslag på kvalificerade konsulter. Öppenhet och ärlighet om kandidaterna är viktigt. ProData Consult presenterar inte profiler för okvalificerade kandidater, och de berättar tidigt om de inte kan leverera exakt enligt våra krav så att vi kan gå vidare.

ProData Consult är väldigt bra på att hitta precis rätt personer för uppdraget och för vår organisation. Vi har varit mycket nöjda med avtalen, och det beror på att både pris, kvalitet och förväntningar har klaffat. Vi kräver inte de tyngsta profilerna, men när vi ändå har gjort det, har ProData Consult lyckats matcha både kompetens- och prisnivå.

ProData Consult är i allmänhet väldigt bra på att hitta personer med exakt rätt kompetens, och samtidigt möta kraven på varaktighet, pris och startdatum. Dessutom har de tillräckligt stor volym för att kunna leverera när vi har en förfrågan. Vi är kort sagt mycket nöjda med ProData Consult.


Bjarne Lund
Avdelningschef på Köpenhamns kommun

related posts